Noticias

Usamos cookies con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestro visitantes. Visita la página de Política de privacidad para conocer más detalles.

Homenaje a Xela Arias

Concellaría de Cultura. Concello de Redondela
31-03-2021
0
Homenaje a Xela Arias


“ As Bibliotecas Municipais de Redondela poñen en marcha, baixo a dirección dá narradora e dinamizadora cultural Ana Facchini, unha homenaxe radiofónica, a través dás ondas dá Radio Municipal de Redondela, á autora Xela Arias á que se lle dedica este ano ou Día dás Letras Galegas.“ Xela a diario”, unha chiscadelaá obra “Darío a diario”, é ou nome que recibe a iniciativa que se desenvolverá en dúas fases, a primeira delas do 5 ao 30 de abril e a segunda non mes de maio.

Ou programa emitirase diariamente, de luns a venres, ás 11:00 h. e despois dous informativos dás 14:00 e dás 17:00 h. Nas fins de semana tamén será difundido pola Rede de Emisoras Municipais Galegas ( EMUGA).

“ Xela a diario” reúne en cada un dous espazos, duns dez minutos, unha breve contextualización sobre a vida e obra dá escritora e a lectura dúas seus poemas na voz dá propia Ana Facchini e de distintos persoeiros do mundo dá cultura así como de calquera persoa que desexe enviar vos seus audios ás Bibliotecas Municipais de Redondela (bibliotecaredondela@redondela.gal )(bibliotecachapela@redondela.gal)

Ou obxectivo primeiro desta iniciativa é tratar de dar a coñecer ao público en xeral, tanto a produción poética, como ou resto dá traxectoria profesional de Xela Arias; en especial, aquelas facetas máis descoñecidas, pero tamén ofrecer unha aproximación á Xela muller e ao seu lado máis humano.

Redondela, ademais, ten unha vinculación afectiva con Xela Arias plasmada non nomeamento dá biblioteca de Chapela co nome dá autora, non ano 2018.”

 

Non blogue: http://bibliotecasredondela.blogspot.com/2021/03/ xela-diario- homenaxe- radiofonica-de.html

Presentación en Radio Redondela: https://www.radioredondela.com/2021/03/31/ xela-a-diario- unha- homenaxe- radiofonica-de- redondela-a- xela-arias/ 

 

  


Foto 1. Daniel Boullosa, concelleiro de Cultura, Mª José Villar e Mª Elena Becerra, dás Bibliotecas Municipais de Redondela Foto 1. imaxe dereita: Mª Elena Becerra , directora dás Bibliotecas Municipais de Redondela e Ana Facchini, directora do proxecto.

Foto 2. Mª Elena Becerra , directora dás Bibliotecas Municipais de Redondela e Ana Facchini, directora do proxecto.

Foto 3. Daniel Boullosa, concelleiro de Cultura, Mª José Villar e Mª Elena Becerra, dás Bibliotecas Municipais de Redondela

Foto 4. Daniel Boullosa, concelleiro de Cultura, Ana Facchini, directora do proxecto, Mª José Villar e Mª Elena Becerra, dás Bibliotecas Municipais de Redondela e Ana Prieto de Radio Redondela