Alertas Informativas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

DOG-BOPPO  

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS EN MATERIA DE INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL, CONVOCATORIA ABERTA (Resolución 13/04/2018)

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180425/AnuncioO92-160418-0001_gl.pdf

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E VIVENDA

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Mobilidade, pola que se convocan probas de constatación da competencia profesional para o desempeño das funcións de xestor de transporte en empresas de transporte por estrada.  

BOLSAS DE FORMACIÓN:

CURSOS:

ORDE do 1 de febreiro de 2018 pola que se convocan probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2018.