Composicion e Periodicidade das Comisions Informativas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

A composición das comisiones informativas é:

SESIÓNS DEL PLENO: a celebración das sesións ordinarias será o derradeiro xoves de cada mes, excepto o mes de agosto que a sesión pode ser posposta.

SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO: a celebración das sesións da Xunta de Goberno 

PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS:

Comisión Informativa Xeral.
Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda e Patrimonio.
Comisión Informativa de Urbanismo.
Comisión Informativa da Área Social.
Comisión Informativa de Interior, Persoal e Contratación.