Novas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Alfabetización adultos

Concello de Redondela
22-12-2022
0
Alfabetización adultos

Redondela presenta por primeira vez en Redondela e Chapela un programa de  formación de persoas adultas. O programa terá tres liñas de formación: titulo ESA, Alfabetización de adultos e formación sociolaboral e estará dispoñible nos dous núcleos urbanos do municipio, Chapela e Redondela.

O Concello de Redondela presenta o Programa de formación-educación de persoas adultas, como recurso socio comunitario de integración, e que permiten cubrir as necesidades detectadas das persoas usuarias do Departamento dos Sevizos Sociais deste concello ao considerarse unha ferramenta de instrución básica para as persoas beneficiarias. Dadas as particularidades do municipio, onde existen dous núcleos urbanos (Redondela e Chapela) con poboación diana deste programa, cómpre que o programa se execute de xeito paralelo en ambas contornas.

Os obxectivo principal é facilitara inserción social e laboral das persoas do Concello de Redondela a través da mellora do seu nivel de alfabetización e o dominio das linguas oficiais de Galicia.

A repercusión, demanda e necesidade deste recurso, permitiría a adquisición polas persoas adultas das competencias curriculares básicas, mellorar o perfil de empregabilidade e facilitar a inserción sociolaboral, supoñendo entre outros obxectivos, a mellora das competencias técnicas e profesionais da sociedade do noso concello.

A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, explica que “é unha necesidade e compromiso deste concello ofrecer a todas as persoas adultas a posibilidade de adquirir, actualizar, completar ou ampliar os coñecementos ou aptitudes para o seu desenvolvemento persoal e profesional”.

Ademais, aquelas persoas que o precisen poderán acceder a convocatorias de probas libres para a obtención do título da Educación Secundaria de Adultos (ESA), xa que este módulo educativo prepara o nivel necesario para a superación deste tipo de exames.

O Programa de formación-educación de adultos e de competencias socio-laborais curso 2022- 2023 comezou o 2 de novembro de 2022 e remata o 31 de maio de 2023, impartindo un total de 127 días lectivos, segundo o calendario escolar.

A poboación destinataria son os usuarios e usuarias de Servizos Sociais de Redondela, pero tamén está aberta a persoas interesadas empadroadas no municipio de Redondela, que abandonaran en idade temperá o sistema educativo, que nunca estiveran escolarizadas ou que desexan adquirir novas ferramentas e competencias para mellorar o seu perfil de empregabilidade.

Ainda que as clases xa comezaran aínda quedan prazas abertas e pódese obter máis información no Departamento de Servizos Sociais de Redondela co teléfono 986 40 26 08 e no Departamento de Servizos Sociais de Chapela, 986 45 89 93.