Ordenanzas e Regulamentos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Ordenanzas, regulamentos e outras disposicións do Concello.

Unha ordenanza é unha especie de regra de dereito que está incluído nos regulamentos, e caracterízase por estar suxeito á lei. O termo vén da orde das palabras, que se refire a un termo que foi emitida por quen ten o poder para aplicalas.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ENSINO, SERVIZOS SOCIAIS E VIVENDA
FEIRAS, MERCADOS E USO DA VÍA PÚBLICA
ORDENANZAS FISCALES

IMPUESTOS

Imposto sobre Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana (I.I.V.T.N.U)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA(devengos hasta 23.04.2013)


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA(Devengados dende o 21..01.2017)

TAXAS


PREZOS PÚBLICOS 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
TAXAS DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DE LOCAIS MUNICIPAIS
TAXAS MUNICIPAIS DE VEHÍCULOS
 
TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ (pendente de aprobación)
  • Ordenanza de Transparencia e Bo Goberno
  • Código Ético o de Bo Goberno Local.

URBANISMO