Xunta de Goberno Local

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Está integrada polo alcalde e un número de concelleiros non superior a un terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente polo alcalde dando conta ao Pleno.

 

  • Actas Xuntas de Goberno Local 2018