Ofertas de emprego para Persoal Funcionario

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA O NOMEAMENTO DUN/HA ENCARGADO/A XERAL DE OBRAS E SERVIZOS, POR CONCURSO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: SUSPENDIDO

REINICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 1 ATA O 10 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 17 DE XULLO DE 2020

 

2 PRAZAS DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA (1 PRAZA RESERVADA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 DE FEBREIRO ATA O 4 DE MARZO DE 2019

 LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE XEFE/A DA POLICÍA LOCAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 27 ATA O 31 DE XANEIRO DE 2020

PRAZO SUBSANACIÓNS DE INSTANCIAS DO 10 ATA O 11 DE FEBREIRO DE 2020

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 04/03/2020 ATA A DETERMINACIÓN DUNHA NOVA DATA

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 23/03/2020 COMO CONSECUENCIA DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA