Ofertas de emprego para Persoal Funcionario

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

3 PRAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 07 DE XULLO ATA O 4 DE AGOSTO DE 2023

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE DECEMBRO DE 2023

1 PRAZA DE ADMINISTRATIVO/A DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 07 DE XULLO ATA O 4 DE AGOSTO DE 2023

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE DECEMBRO DE 2023

1 PRAZA DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL, A TEMPO PARCIAL (RESERVADA A PERSOAS QUE TEÑAN RECOÑECIDA A CONDICIÓN LEGAL DE PERSOA CON DIVERSIDADE FUNCIONAL), POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 07 DE XULLO ATA O 4 DE AGOSTO DE 2023

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE DECEMBRO DE 2023

3 PRAZAS DE ORDENANZAS (1 PRAZA RESERVADA A PERSOAS QUE TEÑAN RECOÑECIA A CONDICIÓN LEGAL DE PERSOA CON DIVERSIDADE FUNCIONAL), POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 07 DE XULLO ATA O 4 DE AGOSTO DE 2023

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE DECEMBRO DE 2023

1 PRAZA DE OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE (ENTERRADOR/A), POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 31 DE MAIO ATA O 28 DE XUÑO DE 2023

1 PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, POLO SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL PARA O ANO 2022

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MARZO ATA O 3 DE ABRIL DO 2023

1 PRAZA DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL, A TEMPO PARCIAL, POLO SISTEMA DE CONCURSO INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA A ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL PARA O ANO 2022

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MARZO ATA O 3 DE ABRIL DO 2023

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA POSTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 1 ATA O 7 DE SETEMBRO DE 2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA O 27 DE SETEMBRO DE 2021

2 PRAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE (FONTANEIRO/A), POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE OPERARIO/A DE OBRAS E SERVIZOS, POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (OFERTA 2017)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 DE NOVEMBRO ATA O 16 DE DECEMBRO DE 2020

PRAZO SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 25 DE FEBREIRO DE 2021

1 PRAZA DE VIXIANTE DE OBRAS (OFERTA 2019)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 DE NOVEMBRO ATA O 16 DE DECEMBRO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 6 DE ABRIL DE 2021

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA A COBERTURA DE POSTOS VACANTES DE POLICÍA LOCAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 7 ATA O 21 DE DECEMBRO DE 2020

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA O NOMEAMENTO DUN/HA ENCARGADO/A XERAL DE OBRAS E SERVIZOS, POR CONCURSO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: SUSPENDIDO

REINICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 1 ATA O 10 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 17 DE XULLO DE 2020

2 PRAZAS DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA (1 PRAZA RESERVADA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 DE FEBREIRO ATA O 4 DE MARZO DE 2019

 LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE XEFE/A DA POLICÍA LOCAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 27 ATA O 31 DE XANEIRO DE 2020

PRAZO SUBSANACIÓNS DE INSTANCIAS DO 10 ATA O 11 DE FEBREIRO DE 2020

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 04/03/2020 ATA A DETERMINACIÓN DUNHA NOVA DATA

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 23/03/2020 COMO CONSECUENCIA DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA