Ofertas de emprego para Persoal Funcionario

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA POSTOS DA ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 1 ATA O 7 DE SETEMBRO DE 2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA O 27 DE SETEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, POR OPOSICIÓN LIBRE

2 PRAZAS DE ADMINISTRATIVOS/AS DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE (FONTANEIRO/A), POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE OPERARIO/A DE OBRAS E SERVIZOS, POR OPOSICIÓN LIBRE

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE MAIO ATA O 18 DE XUÑO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE DECEMBRO DE 2021

1 PRAZA DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL (OFERTA 2017)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 DE NOVEMBRO ATA O 16 DE DECEMBRO DE 2020

PRAZO SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 25 DE FEBREIRO DE 2021

1 PRAZA DE VIXIANTE DE OBRAS (OFERTA 2019)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 DE NOVEMBRO ATA O 16 DE DECEMBRO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 6 DE ABRIL DE 2021

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA A COBERTURA DE POSTOS VACANTES DE POLICÍA LOCAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 7 ATA O 21 DE DECEMBRO DE 2020

COMISIÓN DE SERVIZOS PARA O NOMEAMENTO DUN/HA ENCARGADO/A XERAL DE OBRAS E SERVIZOS, POR CONCURSO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: SUSPENDIDO

REINICIO DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 1 ATA O 10 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 17 DE XULLO DE 2020

2 PRAZAS DE AUXILIAR DA ADMINISTRACIÓN XERAL, POR PROMOCIÓN INTERNA (1 PRAZA RESERVADA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 DE FEBREIRO ATA O 4 DE MARZO DE 2019

 LISTA DE RESERVA PARA A COBERTURA TEMPORAL DO POSTO DE XEFE/A DA POLICÍA LOCAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 27 ATA O 31 DE XANEIRO DE 2020

PRAZO SUBSANACIÓNS DE INSTANCIAS DO 10 ATA O 11 DE FEBREIRO DE 2020

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 04/03/2020 ATA A DETERMINACIÓN DUNHA NOVA DATA

AVISO: SUSPÉNDESE A PROBA PRÁCTICA CONVOCADA PARA O DÍA 23/03/2020 COMO CONSECUENCIA DA DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALARMA