Plan Concellos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

A Deputación Provincial de Pontevedra, durante o ano 2019 e dentro do seu PLAN CONCELLOS, acordou concederlle ó Concello de Redondela financiación:

 LIÑA 2

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 15 de febreiro de 2019, acordou conceder ao Concello de Redondela unha subvención por importe de 110.859,19 €, para a realización da actuación denominada “GASTOS CORRENTES NOVOS: RECOLLIDA DE LIXO, XESTIÓN TRIBUTARIA E LIMPEZA” ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2019 correspondente á Liña 2. (Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm.242 do 18.12.2018).

 LIÑA 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 28 de xaneiro de 2019, acordou conceder unha subvención por importe de 271.413.88 €, para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2019” ao abeiro do PLAN CONCELLOS 2019 correspondente á Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm.242 do 18.12.2018):

Concello Núm.
Traballadores
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de
xornada e duración)
Importe
concedido
Redondela 23

6 peóns desbrozadores

4 varredores/as

2 axudantes servizos actuacións electricidade

5 guías turísticos

2 traballadores/as sociais

4 axudantes de servizos pavillóns

a xornada completa durante 5 meses

271.413.88 €
Total 23   271.413.88 €