Plan Concellos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

A Deputación Provincial de Pontevedra, durante o ano 2018-2019 e dentro do seu PLAN CONCELLOS, acordou concederlle ó Concello de Redondela financiación:

LIÑA 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 13 de abril de 2018, acordou conceder unha subvención por importe de 265.214,76 euros, para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2018” ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS) 2018-2019 correspondente á liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais. (Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm. 2 do 03.01.2018- Extracto no BOPPO núm. 3 do 04.01.2018):

Concello Núm.
Traballadores
Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de
xornada e duración)
Importe
concedido
Redondela 20 4 axudantes de servizos en pavillóns, 4 guías de turismo,
3 asistentes tarefas administrativas, 2 asistentes servizos
en edificios municipais e 1 traballador/a social, a
xornada completa durante 8 meses; 2 axudantes de
servizos para actuacións de xardinería, 1 axudante de
servizos para actuacións de electricidade, 1 asistente de
biblioteca, 1 asistente de tarefas administrativas e 1
técnico de prevención de riscos profesionais, a xornada
completa durante 6 meses.
265.214,76 €
Total 20   265.214,76 €

 

LIÑA 2

Con data 04.05.2018, unha subvención de 111.669,37 € para a realización da actuación denominada “GASTOS CORRENTES NOVOS” ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2018-2019: LIÑA 2).