Plan Concellos ano 2021

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu Plan Concellos ano 2021, acordou concederlle ao Concello de Redondela financiación para:

Liña 2

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión ordinaria acordou concederlle ao Concello de Redondela por acordos do 9 de abril e 7 de maio de 2021 os seguintes financiamentos por importe acumulado de 75.211,58 € ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2021) LIÑA 2: Gasto corrente derivado da prestación de servizos):

 

GASTOS DO SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA DO CONCELLO

 

55.000,00 €

 

SERVIZO DE SEGURIDADE PRIVADA NAS OFICINAS DE SERVIZOS SOCIAIS DE REDONDELA E CHAPELA

 

20.211,58 €

(Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm. 1 do 4 de xaneiro de 2021)

 

Liña 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 5 de febreiro de 2021, acordou conceder unha subvención por importe de 257.481,07 € para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2021” ao abeiro do Plan Concellos 2021 correspondente á Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2021 e extracto das mesmas, publicadas no BOPPO núm. 1 do 04.01.2021).

 

Concello

REDONDELA

Número de traballadores

18

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada e duración)

En xornada completa, durante 9 meses:

·         1 traballador/a social

·         1 guía turístico/a

·         1 técnico/a en educación e control ambiental

·         1 axudante de servizos actuacións electricidade

En xornada completa, durante 6 meses:

·         2 guías turísticos/as

·         1 axudantes de servizos actuacións de carpintería

En xornada completa, durante 4 meses:

·         11 peóns forestais

Importe concedido

257.481,07 €