Plan Concellos ano 2024

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2023-2024, acordou concederlle ao Concello de Redondela financiación para:

 

​A Deputación Provincial de Pontevedra acordou concederlle ao Concello de Redondela por Acordo da Xunta de Goberno do 24/03/2023 os seguintes financiamentos por importe acumulado de 100.339,06 € ao abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2023 )

LIÑA 2: Gasto corrente derivado da prestación de servizos municipais :

GASTOS DO SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA, CENSAL INSPECTORA, CATASTRAL E RECAUDADORA

Expte. 2023004346

100.339,06 €

 

 

 

 

(Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm. 208 do 31 de outubro de 2023)

 

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO 2023, acordou concederlle ao Concello de Redondela financiación para:

Liña 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 13 de xaneiro de 2023, acordou conceder unha axuda ao Concello de Redondela, por importe de 237.359,40 €, para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2023” ao abeiro do Programa de activación do emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2023 (Liña 3) para a contratación dos traballadores e categorías laborais que se relacionan na seguinte táboa:

 

Concello

REDONDELA

Número de traballadores

15

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada e duración)

En xornada completa, durante 6 meses:

  • 1 traballador/a social
  • 3 guía turísticos/as
  • 3 axudantes de servizos actuacións de electricidade
  • 8 peóns de obras e servizos

 

Importe concedido

237.359,40 €

(Bases reguladoras e convocatoria do Plan Concellos para a activación do emprego da Deputación Provincial de Pontevedra 2023 (Liña 3) e extracto das mesmas, publicadas no BOPPO núm. 208 do 31.10.2022).