Prazas Persoal Temporal

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

  

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA LA REALIZACIÓN DO PROGRAMA "REFORZO DE SERVICIOS MUNICIPALES 2023"

 

SELECCIÓN DE PERSOAL "APROL RURAL 2022

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL CONDUTOR/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 18 DE ABRIL DO 2023

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL ELECTRICISTA

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

BOLSA DE TRABALLO DE OPERARIO/A DE MEDIO AMBIENTE

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

SELECCIÓN DE PERSOAL "PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023"

BASES PARA A PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DO POSTO DE INTERVENTOR/A VACANTE E PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA OS POSTOS DE INTERVENTOR/A OU TESOUREIRO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 10 ATA O 23 DE FEBREIRO DE 2023

BOLSA DE TRABALLO DE MESTRE/A DE PERCUSIÓN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 2 ATA O 8 DE SETEMBRO DE 2022

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA MÁIS QUE BELA III"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA "REFORZO DE SERVICIOS MUNICIPAIS 2022"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE "PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL"

SELECCIÓN DE PERSOAL "APROL RURAL 2022"

SELECCIÓN DE PERSOAL "PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022)"

BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 30 DE DECEMBRO DE 2021 ATA O 5 DE XANEIRO DE 2022

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 17 DE XANEIRO DE 2022

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL DE VÍAS E OBRAS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 DE SETEMBRO ATA O 13 DE OUTUBRO DE 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 22 DE NOVEMBRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 6 ATA O 17 DE SETEMBRO DE 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 20 DE OUTUBRO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 5 ATA O 7 DE ABRIL DE 2022

BOLSA DE TRABALLO DE COORDINADOR/A OU TÉCNICO/A MEDIO/A DE NOVAS TECNOLOXÍAS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 31 DE AGOSTO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE OPERARIOS/AS DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 20 DE XULLO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 ATA O 28 DE XULLO DE 2021

SELECCIÓN DUN/A XORNALISTA PARA RADIO REDONDELA SL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE MAIO ATA O 9 DE XUÑO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA FASE DE CONCURSO: DO 16 ATA O 18 DE NOVEMBRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE ADMINISTRATIVOS/AS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE MARZO DO 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 ATA O 30 DE ABRIL DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE EDUCADORES/AS SOCIAIS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE FEBREIRO ATA O 5 DE MARZO DO 2021)

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE MARZO ATA O 5 DE ABRIL DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE VIOLÍN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 ATA O 26 DE FEBREIRO DO 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 5 DE MARZO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE LINGUAXE MUSICAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 ATA O 7 DE XANEIRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE PIANO

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE DECEMBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE DECEMBRO DE 2020

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE LINGUAXE MUSICAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 6 ATA O 12 DE NOVEMBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 19 DE NOVEMBRO DE 2020

BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE OUTUBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA 27 DE NOVEMBRO DE 2020

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 1 ATA O 3 DE MARZO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIAR DE ARQUIVO

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE OUTUBRO DE 2020

-PLAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 HASTA 0 21 DE XANEIRO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 9 ATA O 11 DE XUÑO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 24 DE OUTUBRO DE 2019

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE NOVEMBRO DE 2019

-AS PERSOAS ASPIRANTES DEBERÁN ACUDIR AO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN CON BOLÍGRAFO AZUL. Á ENTRADA DO MULTIUSOS DA XUNQUEIRA SE LLES TOMARÁ A TEMPERATURA E NON SE PODERÁ ACCEDER AO LUGAR DE REALIZACIÓN DO EXERCICIO CON DISPOSITIVOS MÓBILES, TABLETAS, AXENDAS OU SIMILARES, POLO QUE, ANTES DE INICIAR O EXAME, PODERASE REQUIRIR A SÚA ENTREGA AOS MEMBROS DO TRIBUNAL. DE SER NECESARIO UN CERTIFICADO DE DESPRAZAMENTO DEBERÁN SOLICITALO CON ANTELACIÓN NO DEPARTAMENTO DE PERSOAL.

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO: DO 3 ATA O 10 DE DECEMBRO DE 2020

 BOLSA DE TRABALLO OPERARIO/A DE LIMPEZA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 2 DE ABRIL DE 2019

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 16 DE ABRIL DE 2019

BOLSA DE TRABALLO PSICÓLOGO/A:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 5 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE NOVEMBRO DE 201

BOLSA DE TRABALLO AUXILIAR DE BIBLIOTECA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 9 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 3 ATA O 4 DE DECEMBRO DE 2018

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO: DO 27 DE FEBREIRO ATA O 1 DE MARZO DE 2019

BOLSA DE TRABALLO OFICIAL ELECTRICISTA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 17 ATA O 28 DE SETEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 16 ATA O 17 DE OUTUBRO DE 2018

BOLSA DE TRABALLO VIXIANTE DE VÍAS E OBRAS:  

          (PRAZO DE SUBSANACIÓN DO 22 AO 23 DE XANEIRO)