Prazas Persoal Temporal

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

  

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA VILA BELA III"

BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 24 DE OUTUBRO DE 2019

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE NOVEMBRO DE 2019

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA SOSTIBLE"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE "O TEU PRIMEIRO EMPREGO"

SELECCIÓN DUNHA PERSOA COORDINADORA E 3 PATRÓNS/OAS DE EMBARCACIÓNS PARA LA REALIZACIÓN DO SERVIZO "SALVAMENTO CAMPAÑA VERÁN 19"

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 ATA O 27 DE XUÑO DE 2019

PRAZOS DE SUBNACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 5 DE XULLO DE 2019

SELECCIÓN 8 SOCORRISTAS "SALVAMENTO CAMPAÑA VERÁN 2019"

SELECCIÓN DE 2 CAPATACES, CON CARNÉ DE CONDUCIR E 11 PEÓNS (2 PRAZAS RESERVADAS PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL) PARA A  PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS ESPAZOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 9 ATA O 21 DE MAIO DE 2019

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 30 ATA O 31 DE MAYO DE 2019

SELECCIÓN DE 6 PEÓNS (1 PRAZA RESERVADA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL) PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE LIMPEZA DOS ESPAZOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 9 ATA O 21 DE MAIO DE 2019

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 3 ATA O 4 DE XUÑO DE 2019

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO SERVIZO "REFORZO DE SERVIZOS MUNICIPAIS 2019

SELECCIÓN DUN POSTO DE TÉCNICO/A  E DUN POSTO DE PEÓN PARA A REALIZACIÓN DA OBRA OU SERVIZO "XESTIÓN DA BIOMASA E VALORIZACIÓN DE ESPAZOS FORESTAIS 2019"

 BOLSA DE TRABALLO OPERARIO/A DE LIMPEZA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 2 DE ABRIL DE 2019

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 16 DE ABRIL DE 2019

BOLSA DE TRABALLO PSICÓLOGO/A:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 5 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE NOVEMBRO DE 201

BOLSA DE TRABALLO AUXILIAR DE BIBLIOTECA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 9 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 3 ATA O 4 DE DECEMBRO DE 2018

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO: DO 27 DE FEBREIRO ATA O 1 DE MARZO DE 2019

BOLSA DE TRABALLO OFICIAL ELECTRICISTA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 17 ATA O 28 DE SETEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 16 ATA O 17 DE OUTUBRO DE 2018

BOLSA DE TRABALLO VIXIANTE DE VÍAS E OBRAS:  

          (PRAZO DE SUBSANACIÓN DO 22 AO 23 DE XANEIRO)