Prazas Persoal Temporal

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

  

BOLSA DE TRABALLO, DE CARÁCTER TEMPORAL, DE ARQUITECTO/A

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 21 DE NOVEMBRO ATA O 13 DE DECEMBRO DE 2023

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA MÁIS QUE BELA IV"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA EMPLEO PARA PERSOAS XÓVENES INCLUIDAS NO SISTEMA NACIÓNAL DE GARANTÍA XUVENIL (FORMACIÓN E APREDIZAXE) 2023-2024-REDONDELA TIC III

- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS - DOCENTE DE DESEÑO EN PRODUCTOS GRAFICOS: DO 16 ATA O 20 DE NOVEMBRO DO 2023

 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DENOMINADO "SIA461A"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROXECTO DENOMINADO PLAN DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE "PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2023/2024"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA "REFORZO DE SERVIZOS MUNICIPAIS 2023"

SELECCIÓN DE PERSOAL "APROL RURAL 2022

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL CONDUTOR/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 18 DE ABRIL DO 2023

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL ELECTRICISTA

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

BOLSA DE TRABALLO DE OPERARIO/A DE MEDIO AMBIENTE

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 24 DE MARZO DO 2023

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 19 DE XUÑO DO 2023

SELECCIÓN DE PERSOAL "PLAN CONCELLOS PARA A ACTIVACIÓN DO EMPREGO DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 2023"

BASES PARA A PROVISIÓN, CON CARÁCTER INTERINO, DO POSTO DE INTERVENTOR/A VACANTE E PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA OS POSTOS DE INTERVENTOR/A OU TESOUREIRO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 10 ATA O 23 DE FEBREIRO DE 2023

BOLSA DE TRABALLO DE MESTRE/A DE PERCUSIÓN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 2 ATA O 8 DE SETEMBRO DE 2022

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA MÁIS QUE BELA III"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA "REFORZO DE SERVICIOS MUNICIPAIS 2022"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE "PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL"

SELECCIÓN DE PERSOAL "APROL RURAL 2022"

SELECCIÓN DE PERSOAL "PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2022)"

BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 30 DE DECEMBRO DE 2021 ATA O 5 DE XANEIRO DE 2022

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 13 ATA O 17 DE XANEIRO DE 2022

BOLSA DE TRABALLO DE OFICIAL DE VÍAS E OBRAS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 DE SETEMBRO ATA O 13 DE OUTUBRO DE 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 22 DE NOVEMBRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE TRABALLADOR/A SOCIAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 6 ATA O 17 DE SETEMBRO DE 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 20 DE OUTUBRO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 5 ATA O 7 DE ABRIL DE 2022

BOLSA DE TRABALLO DE COORDINADOR/A OU TÉCNICO/A MEDIO/A DE NOVAS TECNOLOXÍAS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 31 DE AGOSTO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE OPERARIOS/AS DE EMERXENCIAS E PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 20 DE XULLO DE 2021

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 ATA O 28 DE XULLO DE 2021

SELECCIÓN DUN/A XORNALISTA PARA RADIO REDONDELA SL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE MAIO ATA O 9 DE XUÑO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS DA FASE DE CONCURSO: DO 16 ATA O 18 DE NOVEMBRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE ADMINISTRATIVOS/AS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 26 DE MARZO DO 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 ATA O 30 DE ABRIL DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE EDUCADORES/AS SOCIAIS

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE FEBREIRO ATA O 5 DE MARZO DO 2021)

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE MARZO ATA O 5 DE ABRIL DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE VIOLÍN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 ATA O 26 DE FEBREIRO DO 2021

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 5 DE MARZO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE LINGUAXE MUSICAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 DE DECEMBRO DE 2020 ATA O 7 DE XANEIRO DE 2021

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE PIANO

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE DECEMBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE DECEMBRO DE 2020

BOLSA DE TRABALLO DE PROFESOR/A DE LINGUAXE MUSICAL

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 6 ATA O 12 DE NOVEMBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 18 ATA O 19 DE NOVEMBRO DE 2020

BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE OUTUBRO DE 2020

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA 27 DE NOVEMBRO DE 2020

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 1 ATA O 3 DE MARZO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE AUXILIAR DE ARQUIVO

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 14 ATA O 27 DE OUTUBRO DE 2020

-PLAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 HASTA 0 21 DE XANEIRO DE 2021

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS PARA A FASE DE CONCURSO: DO 9 ATA O 11 DE XUÑO DO 2021

BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 24 DE OUTUBRO DE 2019

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE NOVEMBRO DE 2019

-AS PERSOAS ASPIRANTES DEBERÁN ACUDIR AO 1º EXERCICIO DA FASE DE OPOSICIÓN CON BOLÍGRAFO AZUL. Á ENTRADA DO MULTIUSOS DA XUNQUEIRA SE LLES TOMARÁ A TEMPERATURA E NON SE PODERÁ ACCEDER AO LUGAR DE REALIZACIÓN DO EXERCICIO CON DISPOSITIVOS MÓBILES, TABLETAS, AXENDAS OU SIMILARES, POLO QUE, ANTES DE INICIAR O EXAME, PODERASE REQUIRIR A SÚA ENTREGA AOS MEMBROS DO TRIBUNAL. DE SER NECESARIO UN CERTIFICADO DE DESPRAZAMENTO DEBERÁN SOLICITALO CON ANTELACIÓN NO DEPARTAMENTO DE PERSOAL.

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE MÉRITOS DA FASE DE CONCURSO: DO 3 ATA O 10 DE DECEMBRO DE 2020

 BOLSA DE TRABALLO OPERARIO/A DE LIMPEZA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 2 DE ABRIL DE 2019

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 16 DE ABRIL DE 2019

BOLSA DE TRABALLO PSICÓLOGO/A:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 5 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE NOVEMBRO DE 201

BOLSA DE TRABALLO AUXILIAR DE BIBLIOTECA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 9 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 3 ATA O 4 DE DECEMBRO DE 2018

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO: DO 27 DE FEBREIRO ATA O 1 DE MARZO DE 2019

BOLSA DE TRABALLO OFICIAL ELECTRICISTA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 17 ATA O 28 DE SETEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 16 ATA O 17 DE OUTUBRO DE 2018

BOLSA DE TRABALLO VIXIANTE DE VÍAS E OBRAS:  

          (PRAZO DE SUBSANACIÓN DO 22 AO 23 DE XANEIRO)