Regulamentos e Bandos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

É a ferramenta tradicional pola que os Alcaldes de dirixen aos seus conveciños para informar, anunciar, previr ou lembrar cumprimentos das cuestións cotiás de réxime municipal.

Os Bandos, pola súa natureza, non son normativa, senón medio de información, limitándose como moito, a lembrar unha norma vixente ou a exhortar a unha determinada conduta cidadá.

A Lei 7-1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no artigo 84, define as Ordenanzas e a os Bandos.

Regulamentos

  • 1996: Regulamento do Estatuto do/a valedor/a veciñal (BOP nº 78 do 22/04/1996)

Bandos