Servizos sociais Chapela

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

Dirección:

Avd de Redondela, 17 . 36320 Chapela - Redondela

 (baixos do pavillón de Chapela)

 

Laborais 9:00-14:00h.

CHAPELA:

unischapela@redondela.gal

traballadorasocialchapela@redondela.gal

educadorasocialchapela@redondela.gal

Teléfono: 986458993

ATENCIÓN AO PÚBLICO: Luns a venres de 9.00 a 14.00 horas

ATENCIÓN DA TRABALLADORA SOCIAL (Colexiada número 481): Previa cita no teléfono 986458993, os luns de 9.00 a 14.00 horas.

Poboación atendida: Parroquias de Chapela, Rande e Trasmañó.

Para máis información solicitar CITA PREVIA: nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos de Chapela

 Familia e infancia

Prestacións Socio-económicas:

 • Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos

Exencións/Bonificacións:

 • Título de Familia Numerosa

 • Carné familiar

 • Subvencións para o pagamento de parte da factura eléctrica a través do ticket eléctrico social.

 • Subvencións do comedor escolar

 • Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

Programas:

Servizo de axuda no fogar: 

O servizo de axuda no fogar (SAF) é un servizo público de carácter local consistente en ofrecer un conxunto de atencións a persoas ou unidades de convivencia no propio domicilio para facilitar o seu desenvolvemento e a permanencia no seu medio habitual. O SAF poderá prestarse a calquera persoa ou unidade de convivencia para as cales, de acordo coa valoración técnica correspondente, supoña un recurso idóneo de atención. De xeito particular, atenderá persoas maiores con déficits de autonomía e persoas con discapacidade, especialmente cando carezan de apoio persoal no seu medio inmediato. Tamén, con carácter subsidiario do programa de educación e apoio familiar, poderá dar unha resposta preventiva, educativa e socializadora fronte a diversas situacións de familias en risco de exclusión social.

 • Adopción
 • Acollemento Familiar
 • Medidas de Medio Aberto
 • Puntos de Encontro Familiar
 • Mediación Familiar