Subvencions doutras administracions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - AXUDA PARA PROXECTOS

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE REDONDELA PARA LEVAR A CABO DENTRO DO SEU TERMO MUNICIPAL AS ACTUACIÓNS RECOLLIDAS NO PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-EELL- 2020-004535 “INSTALACIÓNS DE BIOMASA SOSTIBLE I: INSTALACIÓNS PARA O USO TÉRMICO DA BIOMASA NOS MUNICIPIOS DE CANGAS, A CAÑIZA, PORTAS, REDONDELA, TOMIÑO E VILABOA” QUE CONTA CO FINANCIAMENTO DO 80 % DO FEDER A TRAVÉS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO DO INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

 

AGADER - AXUDA PARA PROXECTOS

 RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDA PARA O PROXECTO: "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA DE SAN VICENTE DE
TRASMAÑÓ ENTRE O NÚM. 86 E A ESTRADA DA LAMOSA"
 

INEGA - AXUDA PARA PROXECTOS

 
 

 

Con data 24-03-2021 ditouse pola directora do Instituto Energétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para a instalación dun punto de recarga de vehículos eléctricos en Paseo dá Xunqueira (Redondela Vila), e outro en Avenida de Vigo (Chapela):

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PASEO DA XUNQUEIRA (REDONDELA)

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AVENIDA DE VIGO (CHAPELA)

 


 
 

Con data 12-11-2020 ditouse polo director do Insttuto Enerxétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofnanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operatvo Feder Galicia 2014-2020:

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA NO MULTIUSOS DE CHAPELA (REDONDELA)

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA NO CONSERVATORIO DE REDONDELA