Subvencions doutras administracions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

Axudas en materia de residuos de competencia municipal cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Proxecto de compostaxe doméstico no concello de Redondela “Redondela Composta”

 Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en relación coa convocatoria de subvencións feita pública en virtude da Orde do 5 de maio de 2020 (D.O.G. Núm. 92, do 13 de maio de 2020) – Axudas en materia de residuos de competencia municipal cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020

 Descripción do proxecto 2020

  Descripción do proxecto 2021

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - AXUDA PARA PROXECTOS

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE REDONDELA PARA LEVAR A CABO DENTRO DO SEU TERMO MUNICIPAL AS ACTUACIÓNS RECOLLIDAS NO PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-EELL- 2020-004535 “INSTALACIÓNS DE BIOMASA SOSTIBLE I: INSTALACIÓNS PARA O USO TÉRMICO DA BIOMASA NOS MUNICIPIOS DE CANGAS, A CAÑIZA, PORTAS, REDONDELA, TOMIÑO E VILABOA” QUE CONTA CO FINANCIAMENTO DO 80 % DO FEDER A TRAVÉS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO DO INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

 

AGADER - AXUDA PARA PROXECTOS

 RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDA PARA O PROXECTO: "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA DE SAN VICENTE DE
TRASMAÑÓ ENTRE O NÚM. 86 E A ESTRADA DA LAMOSA"
 

INEGA - AXUDA PARA PROXECTOS

 
 

 

Con data 24-03-2021 ditouse pola directora do Instituto Energétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para a instalación dun punto de recarga de vehículos eléctricos en Paseo dá Xunqueira (Redondela Vila), e outro en Avenida de Vigo (Chapela):

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PASEO DA XUNQUEIRA (REDONDELA)

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AVENIDA DE VIGO (CHAPELA)

 


 
 

Con data 12-11-2020 ditouse polo director do Insttuto Enerxétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofnanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operatvo Feder Galicia 2014-2020:

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA NO MULTIUSOS DE CHAPELA (REDONDELA)

 

Titulo operación: INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA NO CONSERVATORIO DE REDONDELA