Subvencions doutras administracions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

XUNTA DE GALICIA - Turismo de Galicia

Subvencións a concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia, financiado pola Unión Europea NextGenerationEU, convocatoria para o ano 2023

  • PROXECTO: Acondicionamento, mellora e sinalización do sendeiro peonil Camiño de Porto de Cedeira no ámbito da ensenada de San Simón (Rede Natura 2000)

  RESOLUCIÓN DA CONCESIÓN

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA - AXUDA PARA PROXECTOS

  • SUBVENCIÓNS PARA A SUPRESIÓN DA SIMBOLOXÍA FRANQUISTA NOS ESPAZOS PÚBLICOS E A REHABILITACIÓN E SINALIZACIÓN DO PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL PARA O ANO 2022:

      

  RESOLUCIÓN DA CONCESIÓN

  MEMORIA DO PROXECTO

 

  • PROXECTO BIOMASA:                                                          

 CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE REDONDELA PARA LEVAR A CABO DENTRO DO SEU TERMO MUNICIPAL AS ACTUACIÓNS RECOLLIDAS NO PROXECTO IDAE NÚM. FEDER-EELL- 2020-004535 “INSTALACIÓNS DE BIOMASA SOSTIBLE I: INSTALACIÓNS PARA O USO TÉRMICO DA BIOMASA NOS MUNICIPIOS DE CANGAS, A CAÑIZA, PORTAS, REDONDELA, TOMIÑO E VILABOA” QUE CONTA CO FINANCIAMENTO DO 80 % DO FEDER A TRAVÉS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A ENTIDADES LOCAIS PARA PROXECTOS SINGULARES DE ENTIDADES LOCAIS QUE FAVOREZAN O PASO A UNHA ECONOMÍA BAIXA EN CARBONO DO INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CRECEMENTO SOSTIBLE 2014-2020

 


XUNTA DE GALICIA - AXUDAS PARA PROXECTOS:

  

  RESOLUCIÓN DA CONCESIÓN PARA O CONCELLO DE REDONDELA

 

Axudas en materia de residuos de competencia municipal cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Proxecto de compostaxe doméstico no concello de Redondela “Redondela Composta”

 Resolución da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en relación coa convocatoria de subvencións feita pública en virtude da Orde do 5 de maio de 2020 (D.O.G. Núm. 92, do 13 de maio de 2020) – Axudas en materia de residuos de competencia municipal cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020

 Descripción do proxecto 2020

  Descripción do proxecto 2021

 

AGADER - AXUDA PARA PROXECTOS

 RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AXUDA PARA O PROXECTO: "ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA ESTRADA DE SAN VICENTE DE TRASMAÑÓ ENTRE O NÚM. 86 E A ESTRADA DA LAMOSA"

 

INEGA - AXUDA PARA PROXECTOS

 Con data 24-03-2021 ditouse pola directora do Instituto Energétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para a instalación dun punto de recarga de vehículos eléctricos en Paseo dá Xunqueira (Redondela Vila), e outro en Avenida de Vigo (Chapela):

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN PASEO DA XUNQUEIRA (REDONDELA)

Titulo operación: INSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN AVENIDA DE VIGO (CHAPELA)

Con data 12-11-2020 ditouse polo director do Insttuto Enerxétco de Galicia (Inega) as seguintes resolucións:

Resolución de concesión de axuda para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofnanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operatvo Feder Galicia 2014-2020:

Titulo operación: INSTALACIÓN DE CALDERA DE BIOMASA NO MULTIUSOS DE CHAPELA (REDONDELA)

Titulo operación: INSTALACIÓN DE UNA CALDERA DE BIOMASA NO CONSERVATORIO DE REDONDELA