8. Retribucions por asistencia a Plenos, comisions e dietas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Neste Concello, o Alcalde e Concelleiros non perciben retribucións nin dietas en concepto de asistencia a plenos.

Visto o acordo adoptado polo Concello no pleno do día 02.07.2015 referido as asignacións a grupos políticos municipais, as asignacións para os distintos grupos políticos con representación municipal, serán as siguientes en cómputo anual:

 Asignación Partidos políticos 2016-2019

 

Así mesmo, a información en canto a Gastos Protocolarios e Dietas é a seguinte: 

 

Gastos Protocolarios Goberno Local 2017

Gastos Protocolarios Goberno Local 2016

 

Retribucións corporación e Persoal Eventual 2015-2019