Organos de Goberno e as suas funcions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS:

 • PP
 • PSOE
 • AER 
 • BNG
 • CONCELLEIRA NON ADSCRITA

XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

 • PP
 • PSOE
 • BNG
 • CONCELLEIRA NON ADSCRITA

XUNTA DE VOCEIROS:

 • PP 
 • PSOE
 • AER
 • BNG
 • CONCELLEIRA NON ADSCRITA

COMPETENCIAS:

 • Alcalde
 • Pleno Municipal
 • xunta de Gobierno local

 

 

Órganos de Goberno e funcións

COMPOSICIÓN E PERIODICIDADE DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS:

A composición das comisións informativas é:

PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO: a celebración das sesións ordinarias será o derradeiro xoves de cada mes, agás o mes de agosto que a sesión pode ser posposta.

PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO: a celebración das sesións da Xunta de Goberno 

PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS:

 • Comisión Informativa Xeral.
 • Comisión Especial de Contas e Informativa de Facenda e Patrimonio.
 • Comisión Informativa de Urbanismo.
 • Comisión Informativa da Área Social.
 • Comisión Informativa de Interior, Persoal e Contratación.