2. RPT ( Relacion de Postos de Traballo)

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Por acordo do pleno do Concello do 31.03.2015 aprobouse definitivamente a RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO do Concello de Redondela aprobada inicialmente o 29.01.2015 en base á proposta formulada por EOSA, ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN SA. Considerando que publicado o correspondente anuncio para información pública no Taboleiro de anuncios e no Boletín Oficial da Provincia nº 34 do 19.02.2015, presentáronse tres alegacións que foron admitidas incorporando o seu resultado ao citado acordo de aprobación definitiva.

 

ANUNCIO RPT PUBLICADO BOP(1)

MODIFICACION RPT PRAZA DELINEANTE 10-2015

ANUNCIO BOP NUM 224, 21-11-2018 APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION PUNTUAL RPT

ANUNCIO APROBACION DEFINITIVA MODIFICACION DELINEANTE