Prazas Persoal Temporal

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

  

SELECCIÓN DUN/HA XEFE/A DE EQUIPO, 3 OFICIAIS CONDUTORES/AS E 9 PEÓNS (3 PRAZAS RESERVADAS PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL) PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, LIMPEZA E MANTEMENTO DOS ESPAZOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO E DO SEU ENTORNO NATURAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 10 ATA O 18 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA O 25 DE XUÑO DE 2020

SELECCIÓN DE 6 PEÓNS (2 PRAZAS RESERVADAS PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL) PARA A PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CONSERVACIÓN, LIMPEZA E MANTEMENTO DOS ESPACIOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO E DO SEU ENTORNO NATURAL

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 10 ATA O 18 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 24 ATA O 26 DE XUÑO DE 2020

SELECCIÓN DUNHA PERSOA COORDINADORA E DE TRES PATRÓNS/OAS DE EMBARCACIÓNS ANO 2020

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 10 ATA O 17 DE XUÑO DE 2020

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 23 ATA O 25 DE XUÑO DE 2020

SELECCIÓN DE 8 SOCORRISTAS "SALVAMENTO CAMPAÑA VERÁN 2020"

SELECCIÓN DE PERSOAL "PLAN PROVINCIAL DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020)

SELECCIÓN DE PERSOAL "APROL RURAL 2020"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA "REFORZO DE SERVIZOS MUNICIPAIS 2020"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA VILA BELA III"

BOLSA DE TRABALLO DE ARQUITECTO/A

-PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 4 ATA O 24 DE OUTUBRO DE 2019

-PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 15 ATA O 21 DE NOVEMBRO DE 2019

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA O OBRADOIRO DE EMPREGO "REDONDELA SOSTIBLE"

SELECCIÓN DE PERSOAL PARA A REALIZACIÓN DO PROGRAMA DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE "O TEU PRIMEIRO EMPREGO"

 BOLSA DE TRABALLO OPERARIO/A DE LIMPEZA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 22 DE MARZO ATA O 2 DE ABRIL DE 2019

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 12 ATA O 16 DE ABRIL DE 2019

BOLSA DE TRABALLO PSICÓLOGO/A:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 5 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 29 ATA O 30 DE NOVEMBRO DE 201

BOLSA DE TRABALLO AUXILIAR DE BIBLIOTECA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 26 DE OUTUBRO ATA O 9 DE NOVEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 3 ATA O 4 DE DECEMBRO DE 2018

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN FASE DE CONCURSO: DO 27 DE FEBREIRO ATA O 1 DE MARZO DE 2019

BOLSA DE TRABALLO OFICIAL ELECTRICISTA:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: DO 17 ATA O 28 DE SETEMBRO DE 2018

PRAZO DE SUBSANACIÓN DE INSTANCIAS: DO 16 ATA O 17 DE OUTUBRO DE 2018

BOLSA DE TRABALLO VIXIANTE DE VÍAS E OBRAS:  

          (PRAZO DE SUBSANACIÓN DO 22 AO 23 DE XANEIRO)