Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Solicitude permiso fogueiras San Xoan 2023

Prazo ata o 15 de xuño

 SOLICITUDE para entidades de Participación Cidadá

 DECLARACIÓN RESPONSABLE para particulares

 

 

Programa municipal de conciliación 2023 - Verán

Prazo de inscrición do 18 ao 31 de maio, ambos incluídos.

 BASES

 SOLICITUDE

 

 

CURSO DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES  entre mulleres e homes

Prazo de inscrición pechado

  • Redondela:  19 e 20 de maio 
  • Chapela:  26 e 27 de maio 

 SOLICITUDE

 

CURSO DE LINGUA DE SIGNOS A1.1 INICIAL

Prazo de inscrición pechado

 SOLICITUDE

 

 

Anuncio do Departamento de Medio Ambiente

  Cumprimento da lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

  


 Resolución de alcaldía FEIRAS OS DÍAS 6 E 21

 

MEDIO AMBIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Para aquelas persoas que estean xestionando súas leiras para evitar os incendios forestais de acordo coa RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril.

Declaración responsable

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO NOVO REGULAMENTO DOS CONSELLOS PARROQUIAIS:

 Ver toda a información

PUBLICACIÓN DA SENTENZA ACERCA DA TARXETA DE TRANSPORTE METROPOLITANO "PASS VIGO"

Consultar a sentenza


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:

 


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


Publicación no BOP da subvención de la Diputación de Pontevedra para o mantemento do servizo de normalización lingüística existente no Concello de Redondela


BANDO MUNICIPAL:


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: