Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

BANDO MUNICIPAL:


PLAN MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN "VERÁN CON SIMONA" - Aberta matrícula entre o 2 e o 18 de maio:

   LISTAXE DE ADMITID@S

  Normativa de funcionamento

  Ficha de inscrición

  Folla individualizada de seguemento


INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE REDONDELA PARA O ANO 2018


BASES PARA PARTICIPAR NA FEIRA DE ARTESANÍA DAS FESTAS DO CHOCO 2018

   RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA CON LA LISTA DE PARTICIPANTES


BASES REGULADORAS DOS POSTOS DE DEGUSTACIÓN, VENDA E PROMOCIÓN DA FESTA GASTRONÓMICA DO CHOCO 2018


BASES E CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS CON MOTIVO DA FESTA DOS MAIOS 2018

  Descargar os anexos


PLAN DE OCUPACIÓN CON SERVIZOS DE TEMPADA (QUIOSCOS) NO CONCELLO DE REDONDELA 2018


CONVOCADA A ELECCIÓN DO PERSOEIRO DO ANO 2018


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


PREMIO VIADUCTOS DE NOVELA 2018 - Bases


ANUNCIO DE LA APORTACIÓN DE FONDOS DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DE LA LÍNEA 2 DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (PLAN CONCELLOS 2017) AL CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA EN 2017


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2017

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2016


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: