Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

EMPLEO: Concedida a subvención para o Obradoiro REDONDELA SOSTIBLE

 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN

ENSINO: Axudas para adquisición de libros e material curricular destinadas a alumnos de centros docentes públicos de educación infantil (2ª etapa, de 3 a 5 anos) de Redondela curso 2019/2020 (PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: DO 11 AO 31 DE XULLO DE 2019)

XUVENTUDE: Campamentos urbanos 2019 organizados polo Departamento de Xuventude - Prazo de inscrición pechado


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:


Anuncio Concesión Subvencións para Festivais non Profesionais de Música e Artes Escénicas 2018"

Premio Viadutos de novela 2019, organizado polo Concello de Redondela

 


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES

 


ENSINO: SUBVENCIÓNS PARA FINANCIAR O MANTEMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDORESCOLAR E ACTIVIDADES XESTIONADAS POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICO DO CONCELLO DE REDONDELA:

 


BANDO MUNICIPAL:


INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS E DEPORTISTAS INDIVIDUAIS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS OFICIAIS E PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVO


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


ANUNCIO DE LA APORTACIÓN DE FONDOS DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DE LA LÍNEA 2 DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (PLAN CONCELLOS 2017) AL CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2018

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2017

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2016


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: