Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL CURRICULAR DIRIXIDAS AOS ALUMNOS E ALUMNAS INSCRITOS EN CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DA SEGUNDA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL (DE 3 A 5 ANOS) NO CURSO ESCOLAR 2020/2021

 ANUNCIO DAS PERSOAS BENEFICIARIAS E PERSOAS EXCLUÍDAS

 

EXENCIÓN DA TASA DE RECOLLIDA DE LIXO E REDUCIÓN DAS TASAS DE AUGA E SUMIDOIRO CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2022

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: dende o 1 de setembro ao 30 de decembro de 2021

- As instancias para perceptores de RISGA hai que solicitalas nas oficinas de Servizos Sociais.

INFORMACIÓN XERAL

SOLICITUDE 

 

 Resolución de alcaldía FEIRAS OS DÍAS 6 E 21

 

PLAN CONCELLOS ano 2021 

ANUNCIO da concesión e subvención a este Concello para a rehabilitación e reforma do Mercado de Abastos (por importe de 32.071,13€) e difisión do servizo.

VER O DOCUMENTO

 

 

 

MEDIO AMBIENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE

Para aquelas persoas que estean xestionando súas leiras para evitar os incendios forestais de acordo coa RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020 relativa ao prazo previsto no artigo 22.1 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, en cumprimento do Acordo do Centro de Coordinación Operativa da emerxencia sanitaria na Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop) do 25 de abril.

Declaración responsable

EXPOSICIÓN PÚBLICA DO NOVO REGULAMENTO DOS CONSELLOS PARROQUIAIS:

 Ver toda a información

PUBLICACIÓN DA SENTENZA ACERCA DA TARXETA DE TRANSPORTE METROPOLITANO "PASS VIGO"

Consultar a sentenza

 


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:

 


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


Publicación no BOP da subvención de la Diputación de Pontevedra para o mantemento do servizo de normalización lingüística existente no Concello de Redondela


BANDO MUNICIPAL:


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2018

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2017

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2016


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: