Anuncios

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

FERIAS E MERCADOS: Mercado de Nadal 2019

BASES PARA A PARTICIPACIÓN NO MERCADO DE NADAL DO CONCELLO DE REDONDELA.

 

FESTAS - Rondallas ou Ranchos de Reis: Prazo de presentación dende o 10 ata o 31 de decembro

 Estracto das bases publicado no BOP

Bases e convocatoria que rexerán os premios das Rondallas ou Ranchos de Reis que participen nos actos programados con motivo da Festividade de Reis do ano 2020

 

IGUALDADE: 

RESOLUCIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E DA IGUALDADE PARA O ANO 2019

  DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO 25 DE NOVEMBRO DE 2019 - DÍA INTERNACIONAL PARA A ELIMINACIÓN DA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES

ENSINO: Anuncio Beneficiarios da Subvención para a concesión dos premios de Ensino Jules Verne na súa VI edición

ANUNCIO

IGUALDADE: PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN 2019 CONVOCATORIA NADAL - Prazo do 13 ata o 27 de novembro

 LISTAXE DE ADMITID@S

 NORMATIVA DE FUNCIONAMENTO

 

RECADACIÓN: Exención da taxa de recollida de lixo e reducción das taxas de auga e sumidoiro correspondente ao exercicio 2020

Solicitude

Información

EMPREGO: Concedida a subvención para o Obradoiro REDONDELA SOSTIBLE ao Concello de Redondela

 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN


TAXAS: Aprobación provisional das ordenanzas fiscais reguladoras da taxa por recollida de lixo, da taxa de alcantarillado e da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servizos ou subministros sexan prestados por entidades locais:


Premio Viadutos de novela 2019, organizado polo Concello de Redondela


CELEBRACIÓN DE FESTAS OU VERBENAS POPULARES

INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA PODER CELEBRAR FESTAS OU VERBENAS POPULARES


Publicación no BOP da subvención de la Diputación de Pontevedra para o mantemento do servizo de normalización lingüística existente no Concello de Redondela


BANDO MUNICIPAL:


O CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA


PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES NO CONCELLO DE REDONDELA


ANUNCIO DE LA APORTACIÓN DE FONDOS DE LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA DENTRO DE LA LÍNEA 2 DEL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS (PLAN CONCELLOS 2017) AL CONCELLO DE REDONDELA


EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMINO EN ASNELLE DE ARRIBA, EN LA PARROQUIA DE REBOREDA

 PUBLICACIÓN NO BOP - EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN CAMIÑO EN VILAR DO MATO, VENTOSELA (REDONDELA)


RESULTADOS DOS ANÁLISIS DAS AUGAS DAS FONTES PÚBLICAS DO CONCELLO DE REDONDELA


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS DO CONCELLO DE REDONDELA


CONCESIÓN AO CONCELLO DE REDONDELA DE AXUDA ECONÓMICA POR O INEGA NO MARCO DO PDR-GALICIA COFINANCIADO POR O FEADE


OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2018

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2017

OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO PARA O ANO 2016


BANDOS:

BANDO: Prohíbese en todo o término municipal a instalación de circos e atraccións que utilicen animales nos espectáculos

BANDO: Obligación dos posuídores de perros en relación con as vías e espazos públicos.

BANDO: Obligación dos propietarios de fincas en relación con a prevención das situacións de risco de incendio no Concello de Redondela.


 INFORMACIÓN SOBRE A XESTIÓN DOS SERVIZOS PÚBLICOS POR EMPRESAS: