Regulamento

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.
 

O CONCELLO DE REDONDELA PROPÓN UN NOVO REGULAMENTO PARA OS CONSELLOS PARROQUIAS

A concellería de Participación Cidadán  tras convocar este mes de febrero de 2020 unha reunión dos Consellos Parroquiais do Concello de Redondela, como instrumento de participación que permite á cidadanía e en concreto as parroquias do Concello acercar ás súas inquedanzas ao Concello.

 ANUNCIO NO PORTAL WEB DO CONCELLO DE CONSULTA PÚBLICA

 PROPUESTA-BORRADOR DO NOVO REGULAMENTO DOS CONSELLOS PARROQUIAIS

REGULAMENTO EN VIGOR: Consellos Municipais Territoriais, Consellos Municipais Parroquiais


Documentación:

Formulario para acreditar a representación nos Consellos Parroquiais

Modelo de cambio de composición de consejos parroquiales

Enmiendas ao novo regulamento: 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL