Ordenanzas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Unha ordenanza é unha especie de regra de dereito que está incluído nos regulamentos, e caracterízase por estar suxeito á lei. O termo vén da orde das palabras, que se refire a un termo que foi emitida por quen ten o poder para aplicalas.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ENSINO, SERVIZOS SOCIAIS, SUBVENCIÓNS E VIVENDA

FEIRAS, MERCADOS E USO DA VÍA PÚBLICA

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

IMPUESTOS

Imposto sobre Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana (I.I.V.T.N.U)

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA(devengos hasta 23.04.2013)


ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA(Devengados dende o 21..01.2017)

ORDENANZAS FISCALES

TAXAS

PREZOS PÚBLICOS 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

TAXAS DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DE LOCAIS MUNICIPAIS

TAXAS MUNICIPAIS DE VEHÍCULOS

TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ (pendente de aprobación)

  • Ordenanza de Transparencia e Bo Goberno
  • Código Ético o de Bo Goberno Local.

URBANISMO