Ordenanzas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

Unha ordenanza é unha especie de regra de dereito que está incluído nos regulamentos, e caracterízase por estar suxeito á lei. O termo vén da orde das palabras, que se refire a un termo que foi emitida por quen ten o poder para aplicalas.

BANDOS

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

SUBVENCIÓNS

ENSINO, SERVIZOS SOCIAIS, SUBVENCIÓNS E VIVENDA

FEIRAS, MERCADOS E USO DA VÍA PÚBLICA

MEDIO AMBIENTE

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ORDENANZAS FISCAIS

IMPOSTOS

 

 TAXAS

Cadro de prezos unitarios para facturación dos traballos de acometidas de abastecemento de auga e sumidoiro

Cadro de prezos unitarios para facturación dos traballos de acometidas de abastecemento de auga e sumidoiro

 

PREZOS PÚBLICOS 

 

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

TAXAS DE SERVIZOS E UTILIZACIÓN DE LOCAIS MUNICIPAIS

 

TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN CIDADÁ (pendente de aprobación)

  • Ordenanza de Transparencia e Bo Goberno
  • Código Ético o de Bo Goberno Local.

URBANISMO