4. Concelleiros/as

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

 Nomeamento de Concelleiros Delegados e Delegación de Competencias

Cambios en nomeamentos de Conceleiros/as delegados/as y delegación de competencias (2020-08-31)

 Correción de erros posterior ao nomeamento

 Nomeamento Tenentes de Alcaldesa

 Nomeamento das competencias da Xunta de Goberno Local e membros das mesmas

 Composición Comisións Informativas

 

GRUPO MUNICIPAL DO PSOE:

Digna Rosa Rivas Gómez - Alcaldesa
Alberto Álvarez Pérez
María Castro Abad
Ignacio E. González Lago
Marta Alonso Domínguez
Vicente Lamas Guisande
Olga Mª García Ballesteros

     
 

GRUPO MUNICIPAL DE AER:

Susana Couñago Andrés
Roberto Villar Rodríguez
Daniel Boullosa Martínez

     
 

GRUPO MUNICIPAL DO PP:

María del Carmen Bastos Rodríguez
María Carmen Amoedo Dasilva
Miguel Ángel Álvarez Ballesteros
María Sandra Bastos Míguez
Iván Crespo Rodríguez
María José Barciela Barros
David Muiños Portela
Erminda Quelle Fernández
Noemí Salomón Saavedra

     
 

GRUPO MUNICIPAL DE BNG:

Xoán Carlos González Campo
Yésica García Cruz