Subvencions do Concello de Redondela

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS

AXUDAS DE COMEDOR ESCOLAR DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O CURSO 2022-2023

Prazo de presentación: prazo aberto durante 30 días naturais a contar dende o día seguinte á publicación do extracto no BOP o 30 de agosto.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 ANEXO IX

 ANEXO X

 ANEXO XI

 

 

 

DEPARTAMENTO DE IGUALDADE

SOLICITUDE DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DA MULLER E A IGUALDADE

Prazo de presentación: 15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación do extracto o 30 de agosto.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I - Solicitude

 ANEXO II - Memoria

 ANEXO III - Relación de participantes

 ANEXO IV - Declaración responsable

 ANEXO V - Declaración doutras axudas

 ANEXO VI - Solicitude para a xustificación

 ANEXO VII - Memoria xustificativa

 ANEXO VIII - Declaración doutras axudas (xustificación)

 ANEXO IX - Declaración responsable (xustificación)

 ANEXO X - Designación conta bancaria

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CULTURA

SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2022

Prazo de presentación: un mes contado dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP de Pontevedra o 22 de agosto.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 

 

SUBVENCIÓNS ÁS COMISIÓNS DE FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS DE REDONDELA PARA O AÑO 2022

Prazo de presentación: un mes contado dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP de Pontevedra o 22 de agosto.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 ANEXO IX

 ANEXO X

 

 

SUBVENCIÓNS PARA FESTIVAIS NON PROFESIONAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS 2022

Prazo de presentación: un mes contado dende o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP de Pontevedra o 22 de agosto.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENSINO

AXUDAS PARA COMEDOR ESCOLAR E ACTIVIDADES CURSO ESCOLAR 2021-2022

O prazo de presentación está rematado.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 ANEXO IX

 ANEXO X

 ANEXO XI

 ANEXO XII

 ANEXO XIII 

 

 

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL CURRICULAR DESTINADAS A ALUMNADO MATRICULADO EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE REDONDELA DA SEGUNDA ETAPA (DE 3 A 5 ANOS) NO CURSO ESCOLAR 2022/2023

O prazo de presentación está rematado.

 

 ANUNCIO RESOLUCIÓN CONCESIÓN

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Subvencións para gastos correntes a centros parroquiais no ano 2022

O prazo de presentación está rematado.

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I

 ANEXO II

 ANEXO III

 ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 

 

Subvenciones para actividades a centros parroquiais no ano 2022

O prazo de presentación está rematado.

  BASES

 

ANEXOS:

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

 ANEXO V

 ANEXO VI

 ANEXO VII

 ANEXO VIII 

 

  

 

DEPARTAMENTO DE DEPORTES

Subvencións a asociacións deportivas e deportistas individuais para participar en competicións oficiais e para organizar eventos deportivos.

O prazo de presentación para competicións oficias está rematado.

O prazo de presentación para Eventos, Promoción Redondela e Deportistas individuais é dende o 26 de abril ata o 1 de novembro de 2022 ambos inclusive.

 

 ANUNCIO concesión subvencións para participar en competicións oficiais

 

  BASES

  EXTRACTO E CONVOCATORIA

ANEXOS:

 ANEXO I - Solicitude subvención 

 ANEXO II - Solicitude eventos (1 por actividade)

 ANEXO III - Declaración responsable

 ANEXO IV - Orzamento gastos e ingresos

 ANEXO V - Promoción Redondela

 ANEXO VI - Solicitude deportista individual

 ANEXO VII - XUSTIFICACIÓN Solicitude

 ANEXO VIII - Declaración doutras axudas (xustificación)

 ANEXO IX - Declaración responsable (xustificación) 

 ANEXO X - Datos bancarios