Subvencions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (código de procedemento TR487A)

EXTRACTO da Orde do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (código de procedemento TR487A)

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS

Bases e Convocatoria para a concesión de subvencións de axudas sociais por COVID-19 do concello de Redondela:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO XOVES 21 DE MAIO ATA O 30 DE OUTUBRO DE 2020 (Art. 7 das Bases)

AS BASES FORON PUBLICADAS NO B.O.P. DE PONTEVEDRA Nº 91 DO XOVES 14 DE MAIO de 2020: https://boppo.depo.gal/es

A presentación de solicitudes poderá facerse :

De xeito telemático: a través da sede electrónica do Concello de Redondela, debendo proceder a súa sinatura a través dos mecanismos admitidos (https://redondela.sedelectronica.gal).
De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello de Redondela en horario de 10.00 a 13.00 horas:  Para o que deberá solicitar cita previa no tlf. 986.400.300 mentres non se produza a finalización do proceso de desescalada.
Por calquera dos outros medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro,do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE DEPORTES

PROGRAMA DE VIVIENDAS BALEIRAS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE REDONDELA