Subvencions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ ANO 2020


PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: rematará ao mes seguinte da súa publicación, contados a partir do día
seguinte ao da publicación no BOP do EXTRACTO desta convocatoria

 

  BASES DA CONVOCATORIA

  EXTRACTO DA CONVOCATORIA

 

  ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES:


 

BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL CURRICULAR DESTINADAS A ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL (segunda etapa, de 3 a 5 anos) DE REDONDELA, CURSO ESCOLAR 2020/2021

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: (a partir do día seguinte ao da publicación oficial do EXTRACTO da convocatoria no BOP e ata o día 10 de agosto de 2020


BASES DA CONVOCATORIA


EXTRACTO DA CONVOCATORIA

 

  ANEXOS DA CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS E MATERIAL CURRICULAR:


 

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA FINANCIAR O MANTEMENTO DOS SERVIZOS DE COMEDOR ESCOLAR E ACTIVIDADES XESTIONADOS POLAS ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS DE ALUMNOS DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICO DO CONCELLO DE REDONDELA (2019-2020)

PRAZO DE SOLICITUDE: ATA O 10 DE XULLO (O prazo de solicitude é de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra)

BASES DA CONVOCATORIA

SOLICITUDE

    

Bases e Convocatoria para a concesión de subvencións dirixidas ao mantemento dos sectores económicos polo COVID-19 do concello de Redondela

AS BASES FORON PUBLICADAS NO B.O.P. DE PONTEVEDRA Nº 106 DO 4 DE XUÑO de 2020: https://boppo.depo.gal/es

O EXTRACTO DA CONVOCATORIA FOI PUBLICADO NO B.O.P. DE PONTEVEDRA Nº 109 DO 9 DE XUÑO DE 2020.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES (Quince días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do EXTRACTO da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia (Art. 7 das Bases))

AS SOLICITUDES PRESENTADAS ANTES DO INICIO DO PRAZO SERÁN INADMITIDAS

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA

EXTRACTO

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS

Bases e Convocatoria para a concesión de subvencións de axudas sociais por COVID-19 do concello de Redondela:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

DO XOVES 21 DE MAIO ATA O 30 DE OUTUBRO DE 2020 (Art. 7 das Bases)

AS BASES FORON PUBLICADAS NO B.O.P. DE PONTEVEDRA Nº 91 DO XOVES 14 DE MAIO de 2020: https://boppo.depo.gal/es

A presentación de solicitudes poderá facerse :

De xeito telemático: a través da sede electrónica do Concello de Redondela, debendo proceder a súa sinatura a través dos mecanismos admitidos (https://redondela.sedelectronica.gal).
De xeito presencial no Rexistro Xeral do Concello de Redondela en horario de 10.00 a 13.00 horas:  Para o que deberá solicitar cita previa no tlf. 986.400.300 mentres non se produza a finalización do proceso de desescalada.
Por calquera dos outros medios indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro,do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

BASES REGULADORAS E CONVOCATORIA

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE DEPORTES

PROGRAMA DE VIVIENDAS BALEIRAS

BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE REDONDELA