Subvencions

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE DEPORTES:

ANEXO I    ANEXO II    ANEXO III    ANEXO IV    ANEXO V    ANEXO VI    ANEXO VII    ANEXO VIII    ANEXO IX    ANEXO X

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE CULTURA E EVENTOS PARA O ANO 2019:

 

EXTRACTO DAS BASES E DA CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS CON MOTIVO DO CARNAVAL DE REDONDELA 2019

ANEXO I      ANEXO II      ANEXO III

 

EXTRACTO DAS BASES E DA CONVOCATORIA QUE REXERÁN OS PREMIOS CON MOTIVO DO CARNAVAL DE CHAPELA "ENTERRO DO BERETE 2019"

ANEXO I       ANEXO II     ANEXO III

 

SUBVENCIÓNS DA CONCELLERÍA DE CULTURA PARA O ANO 2018:

BASES

ANEXOS

 

MODIFICACIÓN DO EXTRACTO DA CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS (Ampliación do prazo ata o 15 de Decembro de 2018)

FORMULARIOS  

 

 SUBVENCIONES DOUTROS ORGANISMOS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS:


SUBVENCIÓNS DA CONCELLERIA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ PARA O ANO 2018:

EXTRACTO GASTOS CORRENTES 2018

ANEXOS

 

EXTRACTO REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXOS: ANEXO I  ANEXO II  ANEXO III  ANEXO IV  ANEXO V  ANEXO VI

 

 


SUBVENCIÓNS DE SERVICIOS SOCIAIS 2018:

EXTRACTO DA APROBACIÓN DA CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS DE SERVIZOS SOCIAIS PARA O ANO 2018

ANEXOS:    ANEXO I    ANEXO II    ANEXO III    ANEXO IV    ANEXO V

 


SUBVENCIÓNS DE MULLER E IGUALDADE 2018:


Subvencións comedor e actividades ANPAS


Bases e convocatoria para a concesión de subvencións do Concello de Redondela ás Comisións de Festas populares, tradicionais e gastronómicas de Redondela para o ano 2018  DESCARGA DE FORMULARIOS  


Bases e convocatoria para a concesión de subvencións do Concello de Redondela para as actividades culturais a Centros, Asociacións e Entidades Culturais para o ano 2018  DESCARGA DE FORMULARIOS  


BASES E CONVOCATORIA PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS E DEPORTISTAS INDIVIDUAIS PARA PARTICIPAR EN COMPETICIÓNS OFICIAIS E PARA ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS


APROBACIÓN DEFINITIVA DE DIFERENTES SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS POR ACORDO DO PLENO DO 22 MARZO DE 2018 


BASES DE SUBVENCIÓNS A FESTIVAIS DE ARTES ESCÉNICAS E DE MÚSICA PARA O ANO 2018


CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS A CENTROS, ASOCIACIÓNS E ENTIDADES CULTURAIS PARA O ANO 2017


CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS PARA GASTOS CORRENTES AOS CENTROS CULTURAIS PARROQUIAIS PARA O ANO 2017


ANUNCIO CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS PARA FESTIVAIS NON PROFESIONAIS DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS PARA O ANO 2017


RESOLUCIÓN SOLICITUDES SUBVENCIÓNS FESTAS POPULARES, TRADICIONAIS E GASTRONÓMICAS REDONDELA 2017


BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DE VIVENDAS BALEIRAS DO CONCELLO DE REDONDELA