Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Teléfonos e Enderezos

ALCALDÍA

ARQUIVO

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Biblioteca P. M. Valle-Inclán de Redondela

[*Consultar horarios das distintas salas, así como horarios estivais na sección correspondente]

Biblioteca P. M. Xela Arias de Chapela

[*Consultar  horario estival na sección correspondente]

CENTRAL TELEFÓNICA

CONSERVATORIO

CONTRATACIÓN

CULTURA

DEPORTES

DESENVOLVEMENTO LOCAL

EDUCACIÓN

IGUALDADE-CIM

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AO CONSUMIDOR (OMIC)

OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN XUVENIL (OMIX)

INTERIOR

INTERVENCIÓN

EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO

XESTIÓN TRIBUTARIA

SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

NOVAS TECNOLOXÍAS

OBRADOIROS DE EMPREGO

Pousadouro: "Redondela Máis que Bela"

Multiusos: "Redondela TIC"

PARTICIPACIÓN CIDADÁ:

PATRIMONIO

PERSOAL

POLICÍA LOCAL:

RADIO REDONDELA

RECADACIÓN

REXISTRO

SECRETARÍA

TESOURERÍA

TURISMO

URBANISMO

VÍAS E OBRAS

Compartir