Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Acceso á Sede Electrónica

O Cartafol Cidadán permitiralle acceder ao estado de tramitación dos seus expedientes nos que aparece como titular ou autorizado, á situación da súa débeda tributaria, solicitar e, se é o seu caso, recibir certificados relativos ao empadroamento, presentar solicitudes a través do rexistro telemático, consultar e revisar os seus datos fiscais e realizar pagamentos e outros trámites en liña desde o seu enderezo ou empresa.

Para todo iso, deixámoslles uns manuais de uso da mesma.
No caso de non ter Certificado ou DNI electrónico:

Compartir