Concello de Redondela

Busca
Pechar esta caixa de busca.
Busca
Pechar esta caixa de busca.

Ordenanzas e Regulamentos

Ordenanzas

Unha ordenanza é unha especie de regra de dereito que está incluída nos regulamentos, e caracterízase por estar suxeita á lei. O termo ven da orde das palabras, que se refire a un termo que foi emitido por quen ten o poder para aplicalas.

Ordenanzas Fiscais:

REGULAMENTOS E BANDOS

É a ferramenta tradicional pola que os Alcaldes se dirixen aos seus conveciños para informar, anunciar, previr ou lembrar cumprimentos das cuestións cotiás de réxime municipal.

Os Bandos, pola súa natureza, non son normativa, senón medio de información, limitándose como moito, a lembrar unha norma vixente ou a exhortar a unha determinada conduta cidadá.

A Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, no seu artigo 84, define ás Ordenanzas e aos Bandos.

Compartir