Ordenanza de Transparencia

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.
TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN CIUDADÁ (pendente de aprobación)
  • Ordenanza de Transparencia e Bo Goberno
  • Código Ético e de Bo Goberno Local.