Recadacion

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.
     DOMICILIACIÓNS - IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES 2021

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (resolución OVT acceso clave segura de usuario)

 

Oficina Virtual Tributaria

Ao contribuinte se lle permite acceder de forma segura, en tempo real, a consultar ou realizar as seguintes operacións:

 

Acceso á Oficina Virtual Tributaria

 

 CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE 2021

Oficina Virtual Tributaria

Con certificado dixital, DNIe ou Usuario e contrasinal*

 • A súa información ou conta tributaria sen esixir unha segunda acreditación.
 • O seus valores en voluntaria, executiva ou os que estén incluidos nun expediente de apremio.
 • Os seus expedientes de xestión e o estado de tramitación dos mesmos.
 • Os seus bens que constitúen obxectos tributarios (inmobles, vehículos, etc).
 • Localización na cartografía oficial de Catastro dos inmobles
  Domiciliación dos seus recibos.
 • Autoliquidación por alta de vehículos, IIVTNU (plusvalía municipal), expedición de documentos administrativos.
 • Pago de recibos.
 • Modificación ou ampliación de algúns datos personais (dirección, data de nacemento, teléfonos fixo e móbil, fax e correo electrónico).
 • Consulta de recibos anulados.
 • Xustificante de recibos pagados.
 • Impresión de documentos cobratorios.

*Para poder acceder con usuario e contrasinal chame o teléfono de atención ó cidadán 986 408 374.

Sen certificado dixital

 • Consulta de cargos en conta de recibos en voluntaria.
 • Consulta do detalle de parcelas de IBI Rústica.
 • Obter documento de pago de recibos en período voluntario.
 • Autoliquidacións.
 • Simulador Plusvalías IIVTNU (plusvalía municipal)

Banca electrónica

Clientes ABANCA


Sen certificado dixital. Para clientes de banca electrónica de ABANCA

Non é necesario coñecer os datos do recibo.

Unha vez identificado na banca electrónica, ao contribuinte, de forma segura se lle permite acceder en tempo real a consultar ou realizar as mesmas operacións que co acceso con certificado dixital a través da Oficina Virtual Tributaria.

Acceso ABANCA

 

 

 

 

 

 

 

TPV Virtual

Clientes de calquera entidade bancaria


Pago de recibos sen certificado dixital para clientes de calquera entidade bancaria.

É necesario coñecer os datos do recibo a pagar.

Acceso á pasarela de pago