Recadacion

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

  

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (resolución OVT acceso clave segura de usuario)

 

Oficina Virtual Tributaria

Ao contribuinte se lle permite acceder de forma segura, en tempo real, a consultar ou realizar as seguintes operacións:

 

Acceso á Oficina Virtual Tributaria

 

Oficina Virtual Tributaria

Con certificado dixital, DNIe ou Usuario e contrasinal*

 • A súa información ou conta tributaria sen esixir unha segunda acreditación.
 • O seus valores en voluntaria, executiva ou os que estén incluidos nun expediente de apremio.
 • Os seus expedientes de xestión e o estado de tramitación dos mesmos.
 • Os seus bens que constitúen obxectos tributarios (inmobles, vehículos, etc).
 • Localización na cartografía oficial de Catastro dos inmobles
  Domiciliación dos seus recibos.
 • Autoliquidación por alta de vehículos, IIVTNU (plusvalía municipal), expedición de documentos administrativos.
 • Pago de recibos.
 • Modificación ou ampliación de algúns datos personais (dirección, data de nacemento, teléfonos fixo e móbil, fax e correo electrónico).
 • Consulta de recibos anulados.
 • Xustificante de recibos pagados.
 • Impresión de documentos cobratorios.

*Para poder acceder con usuario e contrasinal chame o teléfono de atención ó cidadán 986 408 374.

Sen certificado dixital

 • Consulta de cargos en conta de recibos en voluntaria.
 • Consulta do detalle de parcelas de IBI Rústica.
 • Obter documento de pago de recibos en período voluntario.
 • Autoliquidacións.
 • Simulador Plusvalías IIVTNU (plusvalía municipal)

Banca electrónica

Clientes ABANCA


Sen certificado dixital. Para clientes de banca electrónica de ABANCA

Non é necesario coñecer os datos do recibo.

Unha vez identificado na banca electrónica, ao contribuinte, de forma segura se lle permite acceder en tempo real a consultar ou realizar as mesmas operacións que co acceso con certificado dixital a través da Oficina Virtual Tributaria.

Acceso ABANCA

 

 

 

 

 

 

 

TPV Virtual

Clientes de calquera entidade bancaria


Pago de recibos sen certificado dixital para clientes de calquera entidade bancaria.

É necesario coñecer os datos do recibo a pagar.

Acceso á pasarela de pago