Medio ambiente

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

  

         

  

Analíticas Augas de Baño

Análíticas Fontes

Mascotas

Animais Perigosos

Praias

 


Máis Información Tropa Verde

 

BANDOS MUNICIPAIS

 

 

Axenda 21 - Redondelahttp://www.lineaverderedondela.com 

A Axenda 21 é un plan de acción das Nacións Unidas para un desenvolvemento sustentable no século XXI, aprobado por 173 gobernos na Conferencia sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento que tivo lugar en Río de Janeiro en 1992. 

A Axenda Local 21 é un proceso a implantar e desenvolver polas Entidades Locais que se basea na integración das políticas ambientais, económicas e sociais do concello a través da elaboración e aplicación dun Plan de Acción Local. 

Sumarse a esta iniciativa supón, xa que logo, o compromiso municipal de estimular o desenvolvemento de medidas encamiñadas a facer compatibles a conservación do medio co desenvolvemento social e económico do propio concello. Supón ademais facelo dun xeito estruturado e planificado o que implica unha actuación transversal coa participación da totalidade das áreas da Administración local.
A Axenda 21 Local é un proceso aberto e creativo que cada concello define baseándose na súa realidade e nos seus condicionantes.

Concellería de Medio Ambiente.

Rúa Alfonso XII, nº2. Redondela

Teléfono: 986 400 300

Enderezo electrónico: medioambiente@redondela.gal