Medio ambiente

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

 

Analíticas Augas de Baño

Análíticas Fontes

Mascotas

Animais Perigosos

Praias

 

 

 

 DUDAS SOBRE A RECICLAXE? PRÉGUNTANOS AQUÍ 

    INFORMACIÓN SOBRE PUNTOS LIMPOS  

 

    

MAPA DAS FONTES E LAVADOIROS DO CONCELLO DE REDONDELA

 

     

 ESPAÑOL       INGLÉS       PORTUGUÉS 

 
 

Axenda 21 - Redondela

http://www.lineaverderedondela.com

 Máis Información

Tropa Verde

     

 INFORMACIÓN, BANDOS E ORDENANZA MUNICIPAIS

 
  

A Axenda 21 é un plan de acción das Nacións Unidas para un desenvolvemento sustentable no século XXI, aprobado por 173 gobernos na Conferencia sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento que tivo lugar en Río de Janeiro en 1992. 

A Axenda Local 21 é un proceso a implantar e desenvolver polas Entidades Locais que se basea na integración das políticas ambientais, económicas e sociais do concello a través da elaboración e aplicación dun Plan de Acción Local. 

Sumarse a esta iniciativa supón, xa que logo, o compromiso municipal de estimular o desenvolvemento de medidas encamiñadas a facer compatibles a conservación do medio co desenvolvemento social e económico do propio concello. Supón ademais facelo dun xeito estruturado e planificado o que implica unha actuación transversal coa participación da totalidade das áreas da Administración local.
A Axenda 21 Local é un proceso aberto e creativo que cada concello define baseándose na súa realidade e nos seus condicionantes.

Concellería de Medio Ambiente.

Rúa Alfonso XII, nº2. Redondela

Teléfono: 986 400 300

Enderezo electrónico: medioambiente@redondela.gal

Esta páxina usa Pictogramas estandarizados recollidos na web de . Deste xeito construimos unha páxina mais accesible ás persoas con TEA ou ás persoas con outras dificultades comprensivas para aumentar e/ou compensar as dificultades de comunicación e linguaxe de moitas persoas con discapacidade