Plan Concellos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do programa PLAN CONCELLOS 2020, acordou concederlle ao Concello de Redondela a seguinte financiación: 

LIÑA 2

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra concedeu unha subvención por importe acumulado de 215.203,72 € para a realizacíon de "GASTOS CORRIENTES NUEVOS": o abeiro do PLAN DE OBRAS E SERVIZOS (PLAN CONCELLOS 2020: LIÑA 2).

- Acordo do 7 de agosto de 2020:

 

 GASTOS DO SERVIZO DE XESTIÓN TRIBUTARIA DO CONCELLO 7.666,92 €
 SERVICIO DE RECOLLIDA DO LIXO 55.637,50 €
 SERVICIO DE IMPARTICIÓN DA DOCENCIA MUSICAL NO CONSERVATORIO E NA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 5.526,30 €
 SERVICIO DE SEGURIDADE PRIVADA NAS OFICINAS DE SERVIZOS SOCIAIS DE REDONDELA E CHAPELA 8.094,00 €
 SERVICIO DE REALIZACIÓN DUN PLAN DE REACTIVACIÓN LOCAL PARA PALIAR OS EFECTOS DA CRISE DO COVID 18.029,00 €

 

- Acordo do 28 de agosto de 2020:

 

 CAMPAMENTO DE PRAIAS DE VERÁN 2020 4.000,00 €
 PROGRAMA MUNICIPAL DE CONCILIACIÓN DE VERÁN 2020 - AGOSTO 23.562,50 €
 LIMPEZA DE EDIFICIOS E OUTRAS INSTALACIÓNS DO CONCELLO DE REDONDELA 52.687,50 €

 

- Acordo do 4 de decembro de modificación do acordo de 7 de agosto e resolucións da Presidencia do 10/12/2020:

 CAMPAÑA "MERCA NA CASA" DE REACTIVACIÓN DO COMERCIO LOCAL 15.657,40 €
 SUMINISTRACIÓN DE XOGUETES INFANTÍS 2.240,00 €
FESTAS DE NADAL "ILUMINACIÓN ORNAMENTAL" 22.102,60 €

 

 

(Bases reguladoras e convocatoria publicadas no BOPPO núm. 1 do 02.01.2020)

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu Plan Concellos ano 2020, acordou concederlle ao Concello de Redondela financiación para: :

LIÑA 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 15 de maio de 2020, acordou conceder unha subvención por importe de 249.340,90 € para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2020” ao abeiro do Plan Concellos 2020 correspondente á Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Bases reguladoras, convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 e extracto das mesmas, publicadas no BOPPO núm. 1 do 02.01.2020).

Concello Redondela
Número de traballadores

14

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada e duración)

2 traballadores/as sociais

1 axente de emprego e desenvolvemento local- AEDL

1 arquitecto/a técnico/a

3 guías turísticos

1 axudante de servizos actuacións electricidade

1 técnico/a en educación e control ambiental

1 informático/a técnico/a en administración de sistemas

2 axudantes de servizos actuacións de xardinería

2 peóns forestais en xornada completa durante 6 meses

Importe concedido 249.340,90 €