Plan Concellos

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

 

A Deputación Provincial de Pontevedra, dentro do seu Plan Concellos ano 2020, acordou concederlle ao Concello de Redondela financiación para: :

 

 LIÑA 3

A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, na súa sesión ordinaria do día 15 de maio de 2020, acordou conceder unha subvención por importe de 249.340,90 € para a realización da actuación denominada “CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS CONCELLO DE REDONDELA 2020” ao abeiro do Plan Concellos 2020 correspondente á Liña 3: Emprego para conservación e funcionamento de bens e servizos municipais (Bases reguladoras, convocatoria do Plan Provincial de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 e extracto das mesmas, publicadas no BOPPO núm. 1 do 02.01.2020).

Concello Redondela
Número de traballadores

14

Obxecto da subvención (número de contratos, tipo de xornada e duración)

2 traballadores/as sociais

1 axente de emprego e desenvolvemento local- AEDL

1 arquitecto/a técnico/a

3 guías turísticos

1 axudante de servizos actuacións electricidade

1 técnico/a en educación e control ambiental

1 informático/a técnico/a en administración de sistemas

2 axudantes de servizos actuacións de xardinería

2 peóns forestais en xornada completa durante 6 meses

Importe concedido 249.340,90 €