Outros recursos

siguenos-en-facebook

BannerUEedusi2020

 BannerArquivoAudiovisual2017

radioredondela
divisorfinal

farmaciasgarda

O tempo

Proxectos

BannerPaulinaSanchez2017

BANNERobradoiroRedemprega2017

BannerIdeaRedondelaPXOM2015

BannerApego2015

BanerFondoGalegoCoop

CONVOCATORIA DE PRAZAS DE PERSOAL TEMPORAL

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO EMPREGO REDONDELA VILA BELA

BASES:

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN OBRADOIRO REDempreg@

BASES:

 

-1 COORDINADOR/A E 3 PATRÓNS/OAS DE EMBARCACIÓN "SALVAMENTO CAMPAÑA VERÁN 17":

Prazo de presentación de instancias: Do 16 ata o 22 de xuño de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 27 ata o 28 de xuño de 2017

 

-SELECCIÓN DE 6 PEÓNS (1 POSTO RESERVADO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE) PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DOS ESPAZOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO:

Prazo de presentación de instancias: Do 3 ata o 12 de abril de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 27 ata o 28 de abril de 2017

Prazo de reclamacións: Do 23 ata o 25 de maio de 2017

 

-SELECCIÓN DE 2 CAPATACES E 9 PEÓNS, CON CARNÉ DE CONDUCIR CLASE B, PARA O SERVIZO DE LIMPEZA DOS ESPAZOS PÚBLICOS NAS PRAIAS DO CONCELLO:

Prazo de presentación de instancias: Do 3 ata o 12 de abril de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 21 ata o 25 de abril de 2017

Aviso: Suspensión temporal, ata novo aviso, da realización da proba práctica do día 9 de maio de 2017

Nova data de realización da proba práctica para a selección de 2 Capataces e 9 Peóns, con carné de conducir clase B: 16 DE MAIO DE 2017

 

-BOLSA DE TRABALLO DE OPERARIOS/AS DE SERVIZOS VARIOS:

Prazo de presentación de instancias: Do 13 ata o 24 de febreiro de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 3 ata o 4 de abril de 2017

 

-PRAZAS DE AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL:

Prazo de presentación de instancias: Do 10 ata o 21 de febreiro de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 6 ata o 7 de marzo de 2017

Novo prazo de presentación de instancias: Do 10 ata o 21 de abril de 2017

Prazo de subsanación de instancias: Do 4 ata o 5 de maio de 2017

 

-BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN:

Prazo de presentación de instancias: Do 2 ata o 15 de decembro de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 27 ata o 28 de decembro de 2016

 

-BOLSA DE TRABALLO DE ORDENANZAS:

 Prazo de presentación de instancias: Do 21 ata o 30 de novembro de 2016

 Prazo de subsanación de instancias: Do 22 ata o 23 de decembro de 2016

 

- 2 PRAZAS DE TÉCNICOS/AS DE PROSPECCIÓN LABORAL PARA O PLAN DE EMPREGO DE REDONDELA

Prazo de presentación de instancias: Do 7 ata o 12 de setembro de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 20 ata o 21 de setembro de 2016

Prazo de presentación da documentación correspondente á fase de concurso: Do 27 ata o 28 de setembro de 2016

 

- BOLSA DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS

Prazo de presentación de solicitudes dende o 26 de agosto ao 5 de setembro de 2016

 

-1 PRAZA DE OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE (FONTANEIRO/A)

Prazo de presentación de solicitudes dende o 26 de agosto ao 5 de setembro de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 14 ata o 15 de setembro de 2016

 

-1 PRAZA DE CONDUTOR/A:

Prazo de presentación de instancias: Do 1 ata o 11 de abril de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 14 ata o 15 de xullo de 2016

 

-1 PRAZA DE MESTRE/A DE VIOLÍN:

Prazo de presentación de instancias: Do 1 ata o 7 de abril de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 29 de abril ata o 2 de maio de 2016

 

-1 BOLSA DE TRABALLO DE VIXIANTE DE OBRAS:

Prazo de presentación de instancias: Do 13 ata o 22 de febreiro de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 27 ata o 29 de febreiro de 2016

AVISO: PARA A ELABORACIÓN DOS EXERCICIOS DA FASE DE OPOSICIÓN APLICARASE A  NORMATIVA VIXENTE NA DATA DA CONVOCATORIA DESTE PROCESO SELECTIVO

O TRIBUNAL ACORDOU QUE OS/AS ASPIRANTES NON DEBEN ACUDIR PROVISTOS DE TEXTOS LEGAIS, COLECCIÓNS DE XURISPRUDENCIA OU LIBROS DE CONSULTA.

 

 

-1 BOLSA DE TRABALLO DE TÉCNICO/A MEDIO/A DA MULLER:

Prazo de presentación de instancias: Do 5 ata o 15 de febreiro de 2016

Prazo de subsanación de instancias: Do 1 ata o 2 de marzo de 2016

Prazo de presentación da documentación correspondente á fase de concurso: Do 12 ata o 15 de marzo de 2016.

 

 -1 BOLSA DE TRABALLO DE MESTRE/A DE PIANO PARA O CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA DE REDONDELA (Persoal laboral temporal, a tempo parcial):

Prazo de presentación de instancias: Do 25 ata o 29 de xaneiro de 2016

 

-1 BOLSA DE TRABALLO DE APARELLADOR/A (Persoal funcionario interino):

Prazo de presentación de instancias: Do 5 ata o 11 de xaneiro de 2016.

Prazo de subsanación de instancias: Do 27 ata o 28 de xaneiro de 2016.

Prazo de presentación da documentación correspondente á fase de concurso: Do 16 ata o 18 de febreiro de 2016.

AVISO: Os/as aspirantes poderán, en todo momento, facer uso dos textos legais, técnicos, coleccións de xurisprudencia e libros de consulta dos que acudan provistos, non permitíndose o manexo de textos comentados nin libros de formularios.

Permitirase o uso de calculadora pero non a utilización de dispositivos móbiles (Tablets, móbiles, etc).