Contrato da Instalacion de Caldeira de Biomasa no campo de Futbol Municipal de Santa Marina.

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

                                                                                                                                                                                  

 

 

Axuda económica, ao amparo da Resolución do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables, para o ano 2018, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e se Procede a sua convocatoria en réxime de concurrencia competitiva para os anos 2018 (DOG núm. 21 do 30/01/2018).

ENTIDAD CONCEDENTE

Instituto Enerxético de Galicia (Inega) cofinanciadas Polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo Feder Galicia   2014-2020 (Expediente: IN421G-199)
TITULO DA OPERACIÓN INSTALACIÓN DE CALDEIRA DE BIOMASA NO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE SANTA MARIÑA
IMPORTE DA AXUDA

O coste exegible da operación ascende a 28.575,36 € sendo a contribución ou axuda púbica 22.860,29 €, correspondendo ao Fondo Europeo de  Desenvolvemento Rexional. A financiación da convocatoria correspondese con fondos comunitarios derivados do Programa Operativo Galicia 2014-2020 Feder nun 80% e financiación privada nun 20%.
TIPOLOXÍA DO PROXECTO B3 - Caldeiras con sistema de alimentación automática e volume de acumulación de combustible con V>=1000 litros