Planeamento e Desenvolvemento urbanistico

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

CAMBIO DE USO PARCELAS ANTIGAS VIVENDAS MESTRES (AVDA. MENDIÑO, 24 e 26)

CAMBIO DE USO PARCELA SITA NO CAMIÑO DA IGREXA, NÚM. 8 -BARRIO IGREXA- CHAPELA

ESTUDIO DE DETALLE PASEO DA XUNQUEIRA, 37

MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS LEITÓN-CIDADELLE

CERTIFICADO DA APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO

Anuncio Faro de Vigo 6 de Marzo de 2019

APROBACIÓN DEFINITIVA (DOG 06/04/2021)

Anexo 6: Modelo de extracto ambiental

Anexo 7: Ficha da vixencia do planeamento do Concello tras a aprobación do documento en tramitación

DOCUMENTO DILIXENCIADO: