Novas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

O Concello persoarase como interesado nas dilixencias previas iniciadas a raíz da denuncia veciñal contra Aucosa “por un presunto delito medioambiental”

Concello de Redondela
23-03-2022
0
O Concello persoarase como interesado nas dilixencias previas iniciadas a raíz da denuncia veciñal contra Aucosa “por un presunto delito medioambiental”

O Concello de Redondela anunciou hoxe a súa intención de persoarse como interesado mas dilixencias previas iniciadas no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 2 de Redondela a raíz da denuncia presentada por veciñas e veciños afectados pola actividade de Aucosa sobre “un presunto delito contra o medio ambiente por verteduras á ría, á Rede Municipal de Saneamento de Redondela e a EDAR de Teis dependente do Concello de Vigo”.

O Concello acordou o seu persoamento en ditas dilixencias “dada a súa condición de posible prexudicado por verteduras que, sen axustarse ás condicións esixibles, efectúense á rede municipal de saneamento e para ter coñecemento de canta información considere precisa respecto aos feitos denunciados”, tal e como figura no escrito enviado polo consistorio redondelán ao Xulgado nº 2.

Nese mesmo escrito, o Concello que preside Digna Rivas lembra que leva realizado “unha labor de colaboración con ese Xulgado en todo o relacionado coas instalacións de AUCOSA”, achegando toda a documentación que o Concello foi recopilando ao longo do tempo. No caso concreto das verteduras o Concello redondelán subliña que se lle remitiu ao Ministerio Fiscal “canta documentación por este foille requirida en Dilixencias de Investigación Penal nº 58/2021. Iso sen prexuízo da información constante á Dirección Xeral de Calidade Ambiental da Xunta de Galicia sobre as incidencias ambientais desfavorables de diversa natureza que foron denunciadas polos veciños da zona”.

De feito, o Goberno local destaca as actividades que desenvolveu en defensa da veciñanza afectada pola actividade de Aucosa como foi o traslado inmediato á Dirección Xeral de Calidade Ambientalo, como órgano competente da Xunta de Galicia, de todas as incidencias por malos olores comunicadas polos veciños e veciñas. Do mesmo xeito, no episodio de verteduras do 22 de xuño de 2021, o Concello realizou actuacións de investigación da orixe da antedita vertedura con persoal técnico propio, “actividades das que tamén se deu conta inmediata á Dirección de Calidade Ambiental”.

Doutra banda, alcaldesa Digna Rivas lembra que en outubro do 2021 “fóronlle remitidas á Fiscalía da Área de Vigo, a totalidade das actuacións realizadas” e do mesmo xeito, engade a rexedora local “démoslle conta á veciñanza de todas e cada unha das actuacións realizadas así como do control, en tempo real, que a concesionaria municipal efectúa da vertedura que a empresa ten autorizada á rede de saneamento”.

Todas estas actuacións, apunta Rivas “amosan de xeito claro e sen ambigüidades” a postura do Goberno local “de defender, de xeito prioritario, os intereses da veciñanza afectada”.

Finalmente, no escrito remitido ao Xulgado dando conta da intención de persoarse nas Dilixencias Previas, o Concello de Redondela lembra que, dentro do exercicio das competencias que ten atribuídas na lexislación vixente seguirá “como ata o de agora na esixencia do cumprimento da normativa respecto da actividade desenvolvida pola empresa AUCOSA nas súas instalacións de Punta Chapelisa”, e reafírmase na súa postura de que “naqueles temas que non lle corresponden como competencia que son da Xunta de Galicia, continuará remitíndolle todas aquelas incidencias das que teña coñecemento, así como colaborando activamente coas autoridades xudiciais que así o requiran”.