Novas

Usamos cookies co obxectivo de mellorar a experiencia das persoas que nos visitan. Entra na páxina de Política de privacidade para coñecer máis detalles.

¿Qué debes saber do novo coronavirus?

Concello de Redondela
15-03-2020
0
¿Qué debes saber do novo coronavirus?

  Comunicado do Concello de Redondela e dos Centros de saúde do municipio

 CORONAVIRUS, ¿CÓMO ACTUAR?

Infórmate sempre nas fontes oficiais. A Xunta de Galicia agradece o compromiso dos profesionais da salúde e o comportamento da ciudadanía.

PRINCIPALES PREGUNTAS E RESPOSTAS ¿Cómo se contaxia?

O contaxio prodúcese polas pingas da tose e os esbirros.

¿Cales son os primeiros síntomas? Os principais síntomas son a tose seca, a febre e a dificultade respiratoria.

¿Qué facer en caso de contaxio? En caso de sospeita chama ao 900 400 116. Se se trata dun caso grave chama 061.

¿Cómo podo protexerme fronte ao contagio? Lava as mans con frecuencia. Cobre a túa boca e nariz ao esbirrar. Tose no cóbado ou sobre un pano desechable. Evita tocarte a boca, nariz e ollos coas mans.

Se enfermo, ¿qué perigo corre a miña contorna? Son contactos de alto risco as persoas coas que convives ou tes contacto casi a diario e contactos de baixo risco as personas coas que coincides ocasionalmente.

¿Cómo debo actuar con outras persoas? Non biques, nin saúdes coas mans. Mantén unha distancia de metro e medio ou dos metros.

¿Cómo debo desinfectar a miña casa? Podes usar lixivia e productos de limpeza para o fogar, presta atención ás superficies que toques habitualmente: pomos das portas, mandos a distancia, teclados...

Se a miña mascota enferma, ¿pódeme contaxiar? As mascotas poden contraer o virus, pero non poden contaxiar aos humanos.

¿Cómo debo actuar nun baño público? Lávate as mans con auga e xabón, sécaas cunha toalla de papel desechable e toca tiradores e pomos cun pano de papel.

¿Podo viaxar? Con carácter xeral non, a no ser que sexa imprescindible.

¿Puedo saír a rúa? O mínimo imprescindible.

 

Información para a poboación --> aquí